Markanız Örnek Olsun!

Detaylı bilgi

Patent Tescili

Detaylı Bilgi

Tasarım Tescili

Detaylı Bilgi
Hakkımızda

Örnek Patent yaklaşık 15 senedir sektöründe tecrübeli, Mühendis ve Marka Patent vekillleri tarafından kurulmuştur. Türkiye'de hızla gelişen sınai mülkiyet konularında bilinçlenmeyi sağlayarak Müvekkillerimizin ulusal ve uluslararası arenada haklarının korunmasını sağlamak esas misyonumuzdur.

Sınai mülkiyet alanında Türkiye'nin lider firması olmak hedefimizdir. Bu anlayış içerisinde Müvekkilerimize kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı ilke edinerek,Örnek Patent ayrıcalığıyla yol almaktayız.

Strateji. Yaratıcılık. Tasarım. Markanızı Birlikte Oluşturalım.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Marka Tescili

Marka

Marka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çogaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.

Marka Çesitleri

Hizmet markası; hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kendilerini tanıtmak amacıyla kullandıkları isim ve işaretlerdir.

Ortak marka; bir grup tarafından kullanılmak üzere, grubu oluşturan işletmelerin mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Garanti markası; Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir.

Tescilli Markaların Korunma Süresi

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

Marka Hakkının Sona Ermesi

Markanın süresi içinde yenilenmemesi

Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi

Tescilli Markanın Koruma Alanı

Bir marka, ilgili ülkede, o ülkenin yasaları kapsamında korunmaktadır. Bunun için marka kullanılacağı ülkenin yasaları çerçevesinde tescil ettirilmelidir.

Yurtiçi Marka tescil hizmetimizin yanı sıra Barkod tescili, Yurtdışı marka tescil, Tanınmış marka, marka izleme, marka yenileme, marka itiraz, marka adres değişikliği, marka unvan ve nevi değişikliği, marka devir, marka lisans ve marka birleşme hizmetlerimiz mevcuttur.

Marka tescili başvurunuzdan itibaren her an yanınızdayız...
Marka tescilinin koruma süresi 10 yıldır. Yenileme talebi, koruma sona erdiği başvuru tarihinden önceki 6 ay içinde yapılmalıdır.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Patent Tescili

Patent Tanımı

Buluş; "teknoloji alanındaki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır.

Patent; buluş sahiplerine buluşlarını ayrıntılı olarak açıklamaları karşılığında verilen bir belge olup, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır.

Patent Hakkı; Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Patent;

Türkiye'de ve dünyada yeni olan,

Sanayiye uygulanabilen ve

Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterlerine uygun olan buluşların, sahiplerine belirli bir süre (20 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Yenilik: Buluşun daha önce başkaları tarafından yazılı olarak yada uygulanarak açıklanmamış olması ,yani mutlak yeniliktir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması yani , sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması demektir.

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması: Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır.

Yurtiçi Patent tescil hizmetimizin yanı sıra Faydalı Model tescil, yurtdışı Patent tescil, patent izleme, patent itiraz, patent adres değişikliği, patent unvan ve nevi değişikliği, patent devir ve patent lisans hizmetlerimiz mevcuttur.

Önemli olan doğru patent başvurusunda bulunabilmektir...
Sizlerin vakit kaybı yaşamaması için ve gereksiz maliyetlerin önüne geçmek adına Patent Mühendislerimiz patent ön araştırması yapmaktadır.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Tasarım Tescili

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri ile birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri,grafik semboller ve tipografik karakterleri de kapsamak üzere bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü oluşturan tasarımların ayırt edici nitelik içeren ve yeni olanlarının tescil edilmesi ve sahiplerinin,bu tasarımları içeren ürünleri belirli bir süre (25 yıl) üretme hakkına sahip olmaları,tasarım koruması olarak tanımlanmaktadır.

Tasarım tescili, ürünlerinize kimlik kazandırır ve tekel hakkı sağlayarak sadece size ait olduğunu belgeler.

Yurtiçi Tasarım tescil hizmetimizin yanı sıra Yurtdışı tasarım tescil, tasarım izleme, tasarım yenileme, tasarım itiraz, tasarım adres değişikliği, tasarım unvan ve nevi değişikliği, tasarım devir, tasarım lisans hizmetlerimiz mevcuttur.

Bilgimizi en doğru şekilde hizmet alabilmeniz için devamlı yeniliyoruz...
Endüstriyel yolla veya elle üretilen yeni olan ve ayırt edici niteliğe sahip olan bütün ürünleri tasarım tesciliyle koruma altına alabilirsiniz.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Referanslarımız

Bazı referans müşteri / markalarımız aşağıda yer almaktadır.
Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişim kurun.

Yayla Mah. Vatan Cad. Vizyon Park Residence A2 Blok D:25 Tuzla / İstanbul
Tel.: +90 216 266 65 39 / E-posta: [email protected]

Ücretsiz Danışma Formu

Örnek Patent; Türk Patent ve Marka Kurumunda işlem yetkisi bulunan vekil bir firmadır.
Marka Vekil Sicil No. 1948, Patent Vekil Sicil No. 1403